Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CKC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 16.5
2 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 17.5
3 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 18.5
4 C480201 Công nghệ Thông tin A00; A01 15.25
5 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) A00; A01 16.75
6 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 17.5
7 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 16.25
8 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 15.5
9 C340301 Kế toán A00; A01; D01 14.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)