Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CEA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán(Kế toán - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán) 15
2 D310101 Kinh tế (Kinh tế đầu tư - Kinh tế phát) triển 15
3 D340101 Quản trị Kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Marketing - Quản trị Du lịch và lữ hành) 15
4 D640101 Thú y 15
5 D850103 Quản lý đất đai 15
6 D620110 Khoa học cây trồng 15
7 D620201 Lâm nghiệp 15
8 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp THPT
9 C340101 Quản trị Kinh doanh 0 Tốt nghiệp THPT
10 C340201 Tài chính Ngân hàng 0 Tốt nghiệp THPT
11 C850103 Quản lý đất đai 0 Tốt nghiệp THPT
12 C620105 Chăn nuôi 0 Tốt nghiệp THPT
13 C620110 Khoa học cây trồng 0 Tốt nghiệp THPT
14 C620201 Lâm nghiệp 0 Tốt nghiệp THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)