Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CCM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540204 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 19
2 D540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; B00; D01 15 Xét học bạ lấy 18
3 D510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 15 Nguyện vọng 2 lấy 17, xết học bạ lấy 18
4 C540204 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 0 Tốt nghiệp THPT
5 C540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; B00; D01 0 Tốt nghiệp THPT
6 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 0 Tốt nghiệp THPT
7 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 0 Tốt nghiệp THPT
8 C210404 Thiết kế thời trang H01, V00, D01 13
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)