Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: BVS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520207 KT Điện tử truyền thông 19
2 D510301 Công nghệ KT Điện, điện tử 19
3 D480201 Công nghệ thông tin 20.5
4 D480299 An toàn thông tin 20
5 D480203 Công nghệ đa phương tiện 19.75
6 D340101 Quản trị kinh doanh 19.75
7 D340115 Marketting 19.75
8 D340301 Kế toán 19.75
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)