Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520207 KT Điện tử truyền thông 22
2 D510301 Công nghệ KT Điện, điện tử 21.75
3 D480201 Công nghệ thông tin 23.75
4 D480299 An toàn thông tin 23
5 D480203 Công nghệ đa phương tiện 22.5
6 D320104 Truyền thông đa phương tiện 22.25
7 D340101 Quản trị kinh doanh 21
8 D340115 Marketting 21.5
9 D340301 Kế toán 21.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)