Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: ANS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) A 26.25
2 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) A 25
3 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) A1 25.25
4 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) A1 24.25
5 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) C 27.5
6 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) C 23
7 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) D1 25.5
8 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) D1 22.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)