Kết quả Điểm Chuẩn năm 2012 - Ket qua Diem Chuan nam 2012

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510406 Công nghệ kỹ thuât môi trường A,A1 13 Đại học
2 D510406 Công nghệ kỹ thuât môi trường B 14 Đại học
3 D850103 Quản lý đất đai A,A1 13 Đại học
4 D850103 Quản lý đất đai B 14 Đại học
5 D850103 Quản lý đất đai D1 13.5 Đại học
6 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 Đại học
7 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Đại học
8 D440201 Địa chất học A,A1 13 Đại học
9 D440201 Địa chất học B 14 Đại học
10 Toàn ngành A,A1 10 Cao đẳng
11 Toàn ngành B 11 Cao đẳng
12 Toàn ngành D1 11.5 Cao đẳng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)