Điểm chuẩn đại học 2016: 213 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016:  HV Quân Y, HV Ngân hàng, ĐH ĐH An ninh nhân dân, ĐH Bách Khoa HN, ĐH Thương Mại, → BẤM ĐÂY Điểm chuẩn THPT Quốc gia 2016

------------------------------------------------------------------------

 Xem Điểm xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tất cả các trường trên cả nước → BẤM ĐÂY

 Điểm thi THPT 2016 : Xem điểm thi THPT Quốc Gia năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Xem chỉ tiêu tuyển sinh : Xem Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 → BẤM ĐÂY

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: Đại học Hàng Hải
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D840104 Kinh tế vận tải 0 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
2 D401 - Kinh tế vận tải A, A1, D1 19.5 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
3 D407 - Logistics A, A1, D1 18 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
4 D340120 Kinh doanh quốc tế 0 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
5 D402 - Kinh tế ngoại thương A, A1, D1 20 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
6 D340101 Quản trị kinh doanh 0 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
7 D403 - Quản trị kinh doanh A, A1, D1 17.5 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
8 D404 - Tài chính kế toán A, A1, D1 17.5 Điểm sàn Nhóm kinh tế & quản trị KD - Khối A, A1, D1: 17.7
9 D220201 Ngôn ngữ Anh 0 - Đảm bảo điểm sàn quy định của BGD&ĐT (D1)
10 D124 -Tiếng Anh thương mại D1 18 - Đảm bảo điểm sàn quy định của BGD&ĐT (D1)
11 D840106 Khoa học Hàng hải 0 Điểm sàn Nhóm Hàng Hải (A, A1, D1): 13.5
12 D101 - Điều khiển tàu biển A, A1 14 Điểm sàn Nhóm Hàng Hải (A, A1, D1): 13.5
13 D102 - Khai thác Máy tàu biển A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm Hàng Hải (A, A1, D1): 13.5
14 D120 - Luật & Bảo hiểm hàng hải A, A1, D1 13.5 Điểm sàn Nhóm Hàng Hải (A, A1, D1): 13.5
15 D520207 Kỹ thuật điện tử – truyền thông 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
16 D104 - Điện tử viễn thông A, A1 15 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
17 D520216 Kỹ thuật điều khiển và TĐH 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
18 D103 - Điện tự động tàu thủy A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
19 D105 - Điện tự động công nghiệp A, A1 15.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
20 D121 -Tự động hóa Hệ thống điện A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
21 D520122 Kỹ thuật tàu thủy 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
22 D106 - Máy tàu thủy A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
23 D107 - Thiết kế tàu thủy A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
24 D108 - Đóng tàu A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
25 D520103 Kỹ thuật cơ khí 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
26 D109 - Máy nâng chuyển A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
27 D116 - Kỹ thuật cơ khí A, A1 14.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
28 D117 - Cơ điện tử A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
29 D122 - Kỹ thuật Ô tô A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
30 D123 - Kỹ thuật Nhiệt lạnh A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
31 D580203 Kỹ thuật công trình biển 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
32 D110 - Xây dựng công trình thủy A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
33 D111 - Kỹ thuật an toàn hàng hải A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
34 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
35 D112 - X.dựng dân dụng &công nghiệp A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
36 D580205 KTxây dựng công trình g.thông 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
37 D113 - Kỹ thuật cầu đường A, A1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
38 D480201 Công nghệ thông tin 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
39 D114 - Công nghệ thông tin A, A1, D1 14.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
40 D118 - Kỹ thuật phần mềm A, A1, D1 15.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
41 D119 - Truyền thông và Mạng máy tính A, A1, D1 13.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
42 D520320 Kỹ thuật môi trường 0 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
43 D115 - Kỹ thuật môi trường A, A1 14.5 Điểm sàn Nhóm kỹ thuật & công nghệ (A, A1, D1): 13.5
44 C840107 Điều khiển tàu biển 0 (Hệ Cao đẳng)
45 C101 - Điều khiển tàu biển A, A1 10 (Hệ Cao đẳng)
46 C840108 Vận hành khai thác máy tàu 0 (Hệ Cao đẳng)
47 C102 - Khai thác máy tàu biển A, A1 10 (Hệ Cao đẳng)
48 C840401 Khai thác vận tải 0 (Hệ Cao đẳng)
49 C401 - Kinh tế vận tải biển A, A1, D1 10 (Hệ Cao đẳng)
50 C340101 Quản trị kinh doanh 0 (Hệ Cao đẳng)
51 C403 - Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 (Hệ Cao đẳng)
52 C404 - Tài chính kế toán A, A1, D1 10 (Hệ Cao đẳng)
53 C510102 Công nghệ KT công trình xây dựng 0 (Hệ Cao đẳng)
54 C112 - X.dựng dân dụng &công nghiệp A, A1 10 (Hệ Cao đẳng)
55 C510303 Công nghệ KT điều khiển& TĐH 0 (Hệ Cao đẳng)
56 C105 - Điện tự động công nghiệp A, A1 10 (Hệ Cao đẳng)
57 C121 -Tự động hóa hệ thống điện A, A1 10 (Hệ Cao đẳng)
58 Thí sinh đã dự thi vào Trường, các ngành có hệ liên thông CĐ-ĐH 13 (Liên Thông)
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in

ĐIỂM CHUẨN 2016

Đã có 214 trường công bố điểm chuẩn năm 2016
Chọn trường
QHX - Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và...
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân
DVT - Đại học Trà Vinh
DLS - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Nam)
DDT - Đại học Duy Tân
DKQ - Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi
TTN - Đại học Tây Nguyên
DPQ - Đại học Phạm Văn Đồng
TTH - sỹ quan thông tin ( Phía Bắc )
SNH - Sỹ quan công binh ( phía Bắc )
HEH - Học viện Hậu Cần - Hệ quân sự (Phía...
ZNH - ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội (Hệ...
HGH - Sĩ quan phòng hóa - KV Phía Bắc
DCH - Sỹ quan đặc công - KV Phía Bắc
LCH - Đại học chính trị - Thi ở phía Bắc
HQH - Học viện Hải Quân - KV Phía Bắc
PKH - HV Phòng Không - Không Quân - Chỉ Huy Tham Mưu...
TGH - Sỹ quan tăng thiết giáp - KV Phía Bắc
NQH - Học viện khoa học quân sự - Hệ quân đội...
BPH - Học Viện Biên Phòng (KV Phía Bắc)
PBS - Sỹ Quan Pháo Binh ( phía Nam)
PBH - Sỹ quan pháo binh ( phía Bắc)
LAH - Sỹ quan lục quân I - KV Miền Bắc
LBH - Sỹ quan lục quân II ( Thi phía Bắc)
KGH - Sỹ Quan Không Quân ( thi ở phía Bắc)
KQH - Học viện kỹ thuật quân sự - Hệ quân...
YQH - Học Viện Quân Y - Bác sỹ Quân Y (Khu Vực...
CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
CKC - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
DLT - Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo...
VHD - Đại học Công Nghiệp Việt - Hung
GSA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Nam)
DQU - Đại học Quảng Nam
HHT - Đại học Hà Tĩnh
DDM - Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
NTU - Đại học Nguyễn Trãi
C01 - Đại học Thủ Đô
NHP - Học viện Ngân hàng (tại Phân viện Phú...
CCM - ĐH Công nghiệp dệt may HN
DDI - Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng
DDC - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng
DTD - Đại Học Tây Đô
EIU - Đại Học Quốc tế Miền Đông
MTU - Đại học xây dựng Miền Tây
TDM - Đại học Thủ Dầu Một
LNS - ĐH Lâm nghiệp (Phía Nam)
KCC - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ...
DNU - Đại học Đồng Nai
PVU - Đại Học Dầu khí Việt Nam
DTH - Đại học Hoa Sen
HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
QSK - Đại học Kinh Tế - Luật (ĐH Quốc Gia...
TYS - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
DVX - Đại học Công nghệ Vạn Xuân
KTD - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
DQN - Đại học Quy Nhơn
YDN - Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà nẵng
DDY - Đại học Đà Nẵng - Khoa Y
DDP - Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học...
DDF - Đại học Đà Nẵng - Đại Học Ngoại Ngữ
DDQ - Đại học Đà Nẵng - Đại học Kinh tế
DDS - Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm
DHA - ĐH Huế - Khoa Luật
DHQ - ĐH Huế - Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị...
DHT - ĐH Khoa học (ĐH Huế)
DHS - ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế
DHN - ĐH Huế - ĐH Nghệ Thuật Huế
DHL - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế
DHK - ĐH Huế - ĐH Kinh Tế Huế
DHF - ĐH Huế - ĐH Ngoại Ngữ Huế
DHD - ĐH Huế - Khoa du lịch
DHC - Đại Học Huế - Khoa Giáo Dục Thể Chất
CSS - Đại học cảnh sát nhân dân
CSH - Học viện Cảnh sát nhân dân
ANH - Học viện an ninh nhân dân
SKV - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
DHY - ĐH Huế - Đại Học Y Huế
YTB - Đại học Y Dược Thái Bình
YPB - Đại học Y Hải Phòng
DVD - ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
SP2 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
DKY - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
DNB - Đại học Hoa Lư
HDT - Đại học Hồng Đức
HLU - Đại học Hạ Long
DTC - ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ thông tin và...
DTY - ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Dược
DTA - Đại Học Thành Tây
DQK - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
DDN - Đại Học Đại Nam
MHN - Viện Đại học Mở HN
DMT - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
DNV - Đại học Nội Vụ
LPH - Đại học Luật Hà Nội
LNH - ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc)
DLX - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Bắc)
KTA - Đại học Kiến Trúc HN
DKK - Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
DDL - Đại học Điện Lực
DKH - Đại học Dược HN
LDA - Đại học Công Đoàn
HYD - Học viện Y dược học cổ truyền Việt...
HVQ - Học viện Quản lý Giáo dục
HPN - Học viện Phụ nữ Việt Nam
KMA - Học viện Kỹ thuật Mật mã
HCS - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Nam)
HCH - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Bắc...
SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
DBG - Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
HHA - Đại học Hàng Hải
THP - Đại học Hải Phòng
VUI - Đại học Công nghiệp Việt trì
DTN - ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm
DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
DSG - Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
MBS - Đại học Mở TP. HCM
SPS - Đại học Sư phạm TP HCM
KSA - Đại học Kinh tế TP HCM
KTS - Đại học Kiến Trúc TP HCM
GTS - Đại học giao thông vận tải HCM
QSQ - Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh
QSX - Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM
QST - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM
QSB - Đại học Bách Khoa TP HCM
TCT - Đại học Cần Thơ
DVH - Đại Học Dân Lập Văn Hiến
NTT - Đại học Nguyễn Tất Thành
SPK - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
SGD - ĐH Sài Gòn
HUI - Đại học công nghiệp TP HCM
DTT - Đại học Tôn Đức Thắng
QSC - Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc...
DTZ - ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học
DTS - ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm
DTE - ĐH Thái Nguyên - ĐH Học Kinh Tế - Quản Trị...
FBU - Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
TMA - Đại học Thương Mại
SPH - Đại học Sư Phạm Hà Nội
THV - Đại học Hùng Vương - Phú Thọ
HTN - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
DKS - Đại học Kiểm sát Hà Nội
TTB - Đại học Tây Bắc
NHF - Đại học Hà Nội
HTC - Học viện Tài Chính
VHH - Đại học Văn hóa HN
HQT - Học viện Ngoại Giao
YCT - Đại học Y Dược Cần Thơ
HBT - Học viện Báo chí Tuyên truyền
YDD - Đại học Điều dưỡng Nam Định
YDS - Đại học Y dược TP.HCM
DTM - Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM
NLN - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Ninh Thuận)
NLG - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Gia Lai)
NLS - Đại học Nông Lâm TP HCM
NHS - Đại học Ngân Hàng TP HCM
SPD - Đại học Đồng Tháp
YHB - Đại học Y Hà Nội
YKV - Đại học Y Khoa Vinh
YTC - Đại học Y tế Công Cộng
DBL - Đại Học Bạc Liêu
TAG - Đại học An Giang
DDK - Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa
NHH - Học viện Ngân Hàng
DCT - Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM
DCL - Đại Học Dân Lập Cửu Long
DCG - ĐH tư thục Công nghệ thông tin Gia Định
TLS - Đại học Thủy Lợi (phía Nam)
NTS - Đại học ngoại thương (KV Miền Nam)
NTH - Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc)
BVH - Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc)
BVS - Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía...
DBD - Đại Học Bình Dương
CEA - Đại Học Kinh Tế Nghệ An
DBV - Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
DCN - Đại học Công nghiệp HN
HCP - Học viện chính sách và phát triển
GTA - Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
MDA - Đại học Mỏ Địa chất
GHA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Bắc)
TLA - Đại học Thủy Lợi (phía Bắc )
KHA - Đại học Kinh Tế Quốc Dân
BKA - Đại học Bách Khoa Hà Nội
DTL - Đại học Thăng Long
XDA - Đại học Xây Dựng Hà nội
TQU - Đại học Tân Trào
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TDL - Đại học Đà Lạt
SDU - Đại Học Sao Đỏ
DNT - Đại học dân lập ngoại ngữ tin học TP...
DQB - Đại học Quảng Bình
TDV - Đại học Vinh
XDT - Đại học xây dựng Miền Trung
DMS - Đại học Tài chính - Marketting
TSN - Đại Học Nha Trang (Nha Trang )
DPY - Đại học Phú Yên
DLH - Đại học Dân lập Lạc Hồng
KTC - Đại học Kinh tế tài chính TP HCM
DKC - Đại học Công nghệ TPHCM
SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
VHS - Đại học Văn Hóa TP HCM
DVL - Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM)
SKD - Đại học Sân khấu Điện ảnh
QHT - ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên
QHQ - Khoa Quốc Tế - Đại Học QG Hà Nội
MTH - Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
QHS - Đại Học QG Hà Nội - Đại học Giáo dục
QHI - ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học QG Hà Nội
QHE - ĐH QG HN - Đại học Kinh tế
QHL - ĐH QG HN - Khoa Luật
MTS - Đại Học Mỹ Thuật TP HCM
MTC - Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
LPS - Đại học Luật TP HCM
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)
4 430 182
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email