Kết quả Điểm Chuẩn năm 2012 - Ket qua Diem Chuan nam 2012

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin A, A1 13
2 Công nghệ thông tin D1 13.5
3 Kiến trúc V 20 Vẽ>=5, hệ số 2
4 Kiĩ thuật công trình xây dựng A, A1 13
5 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 13
6 Kinh tế xây dựng A, A1 13
7 Kinh tế xây dựng D1 13.5
8 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A, A1 13
9 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 13
10 Công nghệ sinh học A 13
11 Công nghệ sinh học B 14
12 Công nghệ kĩ thuật môi trường A 13
13 Công nghệ kĩ thuật môi trường B 14
14 Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán A,A1 13
15 Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán D1 13.5
16 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
17 Ngôn ngữ Trung Quốc D 13.5
18 Ngôn ngữ Nhật D 13.5
19 Công nghệ thông tin A,A1 10 Cao đẳng
20 Công nghệ thông tin D1 10.5 Cao đẳng
21 Quản trị kinh doanh, Kế toán A,A1 10 Cao đẳng
22 Quản trị kinh doanh, Kế toán D 10.5 Cao đẳng
23 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A,A1 10 Cao đẳng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)