Kết quả Điểm Chuẩn năm 2015 - Ket qua Diem Chuan nam 2015

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CEP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340301 Kế toán A, A1, D1 14.75
2 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 14.5
3 C340120 Kinh doanh quốc tế A, A1, D1 14
4 C220201 Tiếng Anh A1, D1 15.75
5 C760101 Công tác xã hội C, D1 12
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)