Kết quả Điểm Chuẩn năm 2015 - Ket qua Diem Chuan nam 2015

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CKD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tất cả các ngành 14.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)