Kết quả Điểm Chuẩn năm 2013 - Ket qua Diem Chuan nam 2013

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CCK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340101 Quản trị kinh doanh A 10
2 C340301 Kế toán A 10
3 C340201 Tài chính - Ngân hàng A 10
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)