Kết quả Điểm Chuẩn năm 2012 - Ket qua Diem Chuan nam 2012

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CCC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn khối A,A1 10
2 Toàn khối D1 10.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)