Kết quả Điểm Chuẩn năm 2015 - Ket qua Diem Chuan nam 2015

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế. 23.25 Điểm Toán > 7
2 D340101 Quản trị kinh doanh 23.25 Điểm Toán > 7
3 D340115 Marketing 23.25 Điểm Toán > 7
4 D340120 Kinh doanh quốc tế 23.25 Điểm Toán > 7
5 D340201 Tài chính - Ngân hàng 23.25 Điểm Toán > 7
6 D340301 Kế toán 23.25 Điểm Toán > 7
7 D340405 Hệ thống thông tin quản lí 23.25 Điểm Toán > 7
8 D380101 Luật 23.25 Điểm Toán > 7
9 D220201 Ngôn ngữ Anh 23.25 Điểm Toán > 7
10 31.67 Môn anh nhân đôi
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)