Kết quả Điểm Chuẩn năm 2013 - Ket qua Diem Chuan nam 2013

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CSH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ Cảnh sát A 26.5 Nam
2 Nghiệp vụ Cảnh sát A 27.5 Nữ
3 Gửi đào tạo ngoài ngành A 25.5 Nam
4 Nghiệp vụ Cảnh sát A1 21 Nam
5 Nghiệp vụ Cảnh sát A1 25 Nữ
6 Nghiệp vụ Cảnh sát C 22.5 Nam
7 Nghiệp vụ Cảnh sát C 26 Nữ
8 Nghiệp vụ Cảnh sát D1 19.5 Nam
9 Nghiệp vụ Cảnh sát D1 25 Nữ
10 Ngôn ngữ Anh D1 23 Nam
11 Ngôn ngữ Anh D1 30 Nữ
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)