Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 16
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 16-012 THPT Chuyên Vĩnh Phúc 19.9 0 0 Điểm chuẩn nv1 chuyên là: Toán 35.20; Tin: nv1 (28.40), nv2 (31.75); Lý: 29.55; Hóa: 28.55; Sinh: 30.55; Văn: 31.55; Sử: 28.65; Địa: 28.05; Anh: 35.10; Pháp: nv1 (28.45), nv2 (29.45)
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)