Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Tiền Giang năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Tiền Giang
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 53
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 53-032 THPT Bình Đông 12.5 14.25 0
2 53-033 THPT Bình Phục Nhứt 7 7 7
3 53-001 THPT Cái Bè 21.5 0 0
4 53-019 THPT Chợ Gạo 24 27 0
5 53-006 THPT Đốc Binh Kiều 24.25 0 0
6 53-012 THPT Dưỡng Điềm 7 7 7
7 53-026 THPT Gò Công 7 7 7
8 53-028 THPT Gò Công Đông 9.25 11 0
9 53-004 THPT Huỳnh Văn Sâm 7 7 7
10 53-005 THPT Lê Thanh Hiền 7 7 7
11 53-023 THPT Long Bình 7 7 7
12 53-007 THPT Lưu Tấn Phát 7 7 7
13 53-013 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 7 7 7
14 53-036 THPT Ngô Văn Nhạc 7 7 7
15 53-015 THPT Nguyễn Đình Chiểu 31.25 0 0
16 53-027 THPT Nguyễn Văn Côn 7 7 7
17 53-024 THPT Nguyễn Văn Thìn 8.5 9.5 9.5
18 53-030 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7 7 7
19 53-002 THPT Phạm Thành Trung 13 15 0
20 53-031 THPT Phan Việt Thống 7 7 7
21 53-034 THPT Phú Thạnh 7 7 7
22 53-035 THPT Phước Thạnh 10.25 11.25 12.5
23 53-014 THPT Rạch Gầm-Xoài Mút 0 7 7
24 53-010 THPT Tân Hiệp 18.75 20 20
25 53-029 THPT Tân Phước 7 7 7
26 53-003 THPT Thiên Hộ Dương 7 7 7
27 53-020 THPT Thủ Khoa Huân 7.75 8.5 10
28 53-017 THPT Trần Hưng Đạo 18 19.5 21
29 53-025 THPT Trương Định 21.5 0 0
30 53-009 THPT Tứ Kiệt 7 7 7
31 53-022 THPT Vĩnh Bình 22 0 0
32 53-011 THPT Vĩnh Kim 17.5 18.5 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)