Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 33
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 33-016 THPT Phan Đăng Lưu 35.6 0 0
2 33-035 THPT Thuận An 25 0 0
3 33-003 THPT Nguyễn Huệ 46 0 0 Lớp chuyên Anh
4 33-003 THPT Nguyễn Huệ 44.4 0 0 Lớp chuyên Pháp
5 33-003 THPT Nguyễn Huệ 40 0 0 Lớp chuyên Nhật
6 33-002 THPT Hai Bà Trưng 48.3 0 0 Lớp chuyên Anh
7 33-002 THPT Hai Bà Trưng 44.2 0 0 Lớp chuyên Nhật
8 33-007 THPT Nguyễn Trường Tộ 39.5 0 0 Lớp chuyên Anh
9 33-007 THPT Nguyễn Trường Tộ 33 0 0 Lớp chuyên Pháp
10 33-042 THPT Cao Thắng 31.4 0 0
11 33-005 THPT Bùi Thị Xuân 25.5 0 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)