Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Thái Bình
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 26
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 26-017 THPT Hưng Nhân 23.75 0 0
2 26-018 THPT Bắc Duyên Hà 25.25 0 0
3 26-019 THPT Nam Duyên Hà 19.25 0 0
4 26-020 THPT Đông Hưng Hà 24.75 0 0
5 26-009 THPT Quỳnh Côi 28.5 0 0
6 26-010 THPT Quỳnh Thọ 26 0 0
7 26-011 THPT Phụ Dực 27 0 0
8 26-024 THPT Tiên Hưng 24.75 0 0
9 26-025 THPT Bắc Đông Quan 26.5 0 0
10 26-026 THPT Nam Đông Quan 29.75 0 0
11 26-027 THPT Mê Linh 18.75 0 0
12 26-052 THPT Đông Thụy Anh 29.5 0 0
13 26-053 THPT Tây Thụy Anh 30 0 0
14 26-054 THPT Thái Ninh 28.75 0 0
15 26-055 THPT Thái Phúc 21.75 0 0
16 26-003 THPT Lê Quý Đôn 28 0 0
17 26-004 THPT Nguyễn Đức Cảnh 0 0 0 25.5-27.75 lấy từ LQĐ
18 26-032 THPT Nguyễn Trãi 32.5 0 0
19 26-033 THPT Vũ Tiên 0 0 0 31.5-32.25 lấy từ Nguyễn Trãi
20 26-034 THPT Lý Bôn 21 0 0
21 26-039 THPT Nguyễn Du 22.25 0 0
22 26-040 THPT Bắc Kiến Xương 17.75 0 0
23 26-041 THPT Chu Văn An 19 0 0
24 26-042 THPT Bình Thanh 11 0 0
25 26-046 THPT Tây Tiền Hải 27 0 0
26 26-047 THPT Nam Tiền Hải 22.75 0 0
27 26-048 THPT Đông Tiền Hải 17.25 0 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)