Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Hà Nam
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 24
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 24-066 THPT Nguyễn Khuyến 10.25 0 0
2 24-017 THPT C Phủ Lý 18.5 0 0
3 24-063 THPT C Bình Lục 11.5 0 0
4 24-062 THPT B Bình Lục 18.75 0 0
5 24-055 THPT C Thanh Liêm 11.25 0 0
6 24-052 THPT B Thanh Liêm 17 0 0
7 24-051 THPT A Thanh Liêm 12.5 0 0
8 24-045 THPT Nam Cao 8.5 0 0
9 24-043 THPT Nam Lý 22.75 0 0
10 24-042 THPT Bắc Lý 21 0 0
11 24-041 THPT Lý Nhân 28.25 0 0
12 24-035 THPT Lý Thường Kiệt 21.75 0 0
13 24-033 THPT C Kim Bảng 26.75 0 0
14 24-032 THPT B Kim Bảng 29.5 0 0
15 24-031 THPT A Kim Bảng 15.5 0 0
16 24-024 THPT Nguyễn Hữu Tiến 26.5 0 0
17 24-022 THPT B Duy Tiên 22.5 0 0
18 24-021 THPT A Duy Tiên 14.75 0 0
19 24-013 THPT B Phủ Lý 24.75 0 0
20 24-012 THPT A Phủ Lý 25.5 0 0
21 24-056 THPT Lê Hoàn 5.75 0 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)