Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Đồng Tháp năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Đồng Tháp
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 50
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 50-002 THPT Châu Thành 2 10.5 0 0
2 50-015 THPT Nguyễn Du 9 11 0
3 50-009 THPT Lấp Vò 1 17.25 0 0
4 50-010 THPT Lấp Vò 2 9.75 0 0
5 50-011 THPT Lấp Vò 3 12 14 0
6 50-012 THPT Nguyễn Trãi 10.25 12.25 0
7 50-005 THPT Lai Vung 1 11.75 0 0
8 50-006 THPT Lai Vung 2 9 11 0
9 50-047 THPT Tân Thành 7.25 9.25 0
10 50-045 THPT Tân Hồng 11.5 0 0
11 50-017 THPT Thành phố Cao Lãnh 30 0 0
12 50-001 THPT Châu Thành 1 8.25 10.25 0
13 50-030 THPT Trường Xuân 7.75 9.75 0
14 50-031 THPT Mỹ Quý 7.5 0 0
15 50-033 THPT Phú Điền 7 9 0
16 50-032 THPT Đốc Bình Kiều 7.25 9.25 0
17 50-029 THPT Tháp Mười 20.75 0 0
18 50-027 THPT Kiến Văn 7.25 0 0
19 50-026 THPT Thống Linh 7 0 0
20 50-025 THPT Cao Lãnh 2 12 0 0
21 50-024 THPT Cao Lãnh 1 7.25 0 0
22 50-028 THCS và THPT Nguyễn Văn Khải 7 9 0
23 50-020 THPT Đỗ Công Tường 13 15 0
24 50-018 THPT Trần Quốc Toản 12.75 14.75 0
25 50-021 THPT Thiên Hộ Dương 19 21 0
26 50-039 THPT Trần Văn Năng 7 0 0
27 50-038 THPT Thanh Bình 2 9 0 0
28 50-037 THPT Thanh Bình 1 8.5 0 0
29 50-034 THPT Tam Nông 9.25 0 0
30 50-035 THPT Tràm Chim 8.5 0 0
31 50-044 THPT Long Khánh A 9.25 0 0
32 50-041 THPT Chu Văn An 8 0 0
33 50-043 THPT Hồng Ngự 3 7.25 0 0
34 50-042 THPT Hồng Ngự 2 7.5 0 0
35 50-040 THPT Hồng Ngự 1 7.25 0 0
36 50-046 THPT Giồng Thị Đam 7.5 9.5 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)