Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Cần Thơ năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Cần Thơ
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 55
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 25.5 0 Chuyên Ngữ Văn-Số lương tuyển:20
2 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 32.5 0 Chuyên Toán -Số lương tuyển:35
3 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 16.75 0 Chuyên Tin học-Số lương tuyển:9
4 55-028 THPT Phan Văn Trị 0 9.5 0 Số lương tuyển:436
5 55-014 THPT Bình Thủy 0 10 10.25 Số lương tuyển:443
6 55-025 THPT Lương Định Của 0 9.5 0 Số lương tuyển:376
7 55-021 THPT Lưu Hữu Phước 0 11.75 19 Số lương tuyển:350
8 55-003 THPT Nguyễn Việt Hồng 0 19 20.25 Số lương tuyển:397
9 55-004 THPT Phan Ngọc Hiển 0 16.25 25.5 Số lương tuyển:526
10 55-002 THPT Châu Văn Liêm 0 28.5 28.75 Số lương tuyển:499
11 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 31.75 0 Chuyên Tiếng Anh-Số lương tuyển:35
12 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 25 0 Chuyên Vật lí-Số lương tuyển:34
13 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 31 0 Chuyên Hóa học-Số lương tuyển:35
14 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 26.25 0 Chuyên Sinh học-Số lương tuyển:25
15 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 19.75 0 Chuyên Lịch sử-Số lương tuyển:9
16 55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 23.25 0 Chuyên Địa lí-Số lương tuyển:12
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)