Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Bình Định năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Bình Định
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 37
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 37-001 THPT Quốc học 31.25 0 0
2 37-002 THPT Trưng Vương 24 26 0
3 37-004 THPT Hùng Vương 21.75 0 0
4 37-010 THPT Số 1 Tuy phước 21.75 0 0
5 37-011 THPT Số 2 Tuy phước 20.25 0 0
6 37-012 THPT Nguyễn Diêu Xã 20.25 0 0
7 37-015 THPT Số 1 An Nhơn 23 0 0
8 37-016 THPT Số 2 An Nhơn 24.25 0 0
9 37-017 THPT Số 3 An Nhơn 21.25 0 0
10 37-018 THPT Hòa Bình 20.25 0 0
11 37-021 THPT Quang Trung 21.5 0 0
12 37-022 THPT Tây Sơn 19.25 0 0
13 37-023 THPT Võ Lai 24.5 0 0
14 37-026 THPT Số 1 Phù Cát 24.5 0 0
15 37-027 THPT Số 2 Phù Cát 21.5 0 0
16 37-028 THPT Số 3 Phù Cát 20.5 0 0
17 37-050 THPT Nguyễn Hồng Đạo 21.25 0 0
18 37-030 THPT Nguyễn Hữu Quang 8 0 0
19 37-031 THPT Số 1 Phù Mỹ 27.5 0 0
20 37-032 THPT Số 2 Phù Mỹ 25.75 0 0
21 37-033 THPT An Lương 23 0 0
22 37-051 THPT Mỹ Thọ 24.75 0 0
23 37-036 THPT Tăng Bạt Hổ 27 0 0
24 37-037 THPT Nguyễn Trân 30 0 0
25 37-039 THPT Lý Tự Trọng 28.75 0 0
26 37-038 THPT Nguyễn Du 26.75 0 0
27 37-042 THPT Hoài Ân 16.5 0 0
28 37-043 THPT Võ Giữ 20 0 0
29 37-047 THPT Trần Quang Diệu 17.25 0 0
30 37-044 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.75 0 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)