Điểm Chuẩn LỚP 10 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2016

Tỉnh: Sở GD&ĐT Bắc Giang
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã tỉnh: 18
STT Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
1 18-032 THPT Việt Yên 1 30.5 32.5 0
2 18-033 THPT Việt Yên 2 23 25.1 0
3 18-034 THPT Lý Thường Kiệt 22.3 25.5 0
4 18-023 THPT Tân Yên 1 29.1 34.5 0
5 18-024 THPT Tân Yên 2 21 23 0
6 18-025 THPT Nhã Nam 22.5 26.8 0
7 18-019 THPT Lục Nam 27.7 29.7 0
8 18-021 THPT Phương Sơn 26.8 28.8 0
9 18-020 THPT Cẩm Lý 22.4 25.4 0
10 18-022 THPT Tứ Sơn 14.5 16.5 0
11 18-014 THPT Yên Thế 19 21 0
12 18-015 THPT Bố Hạ 22.8 24.8 0
13 18-044 THPT Mỏ Trạng 18.8 20.7 0
14 18-082 THPT Giáp Hải 15.3 23.5 0
15 18-026 THPT Hiệp Hoà 1 29.9 31.9 0
16 18-027 THPT Hiệp Hoà 2 28.7 30.7 0
17 18-028 THPT Hiệp Hoà 3 27.6 29.8 0
18 18-074 THPT Hiệp Hòa 4 20.3 27.6 0
19 18-035 THPT Yên Dũng 1 21.3 23.5 0
20 18-036 THPT Yên Dũng 2 26.8 28.8 0
21 18-037 THPT Yên Dũng 3 22.5 25.3 0
22 18-048 THPT Sơn Động 12.5 31.8 0
23 18-050 THPT Sơn Động 2 14.9 16.9 0
24 18-069 THPT Sơn Động 3 0 0 0
25 18-016 THPT Lục Ngạn 1 25.9 27.9 0
26 18-017 THPT Lục Ngạn 2 17.6 20.3 0
27 18-018 THPT Lục ngạn 3 21 23.1 0
28 18-046 Trung THPT Lục Ngạn số 4 11.5 14 0
29 18-029 THPT Lạng Giang 1 27.9 29.9 0
30 18-030 THPT Lạng Giang 2 23.8 25.8 0
31 18-031 THPT Lạng Giang 3 20 22.8 0
32 18-011 THPT Ngô Sỹ Liên 35 37 0
33 18-013 THPT Thái Thuận 28.6 33.9 0
          Quay lại Điểm chuẩn lớp 10               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)