Bấm để xem 21 tỉnh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Đồng Nai…

------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Điểm chuẩn đại học 2015 : Xem điểm chuẩn đại học 2015 → BẤM ĐÂY

 Xem xếp hạng - Dự đoán đỗ trượt : Xem xếp hạng dự đoán đỗ trượt 2015 → BẤM ĐÂY

( bình chọn, / 10 điểm)

TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường có điểm chuẩn năm 2015 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm 2016 dự kiến đạt được
Chọn khối thi
Chọn tỉnh thành
8 688 658
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email