BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon sinh nam 2014

Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 918   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 918  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 735   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 735  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 624   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 624  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 146   Đáp án chính thức của bộ - môn Sinh - Mã đề 146  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 385   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 385  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 279   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 279  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon ly nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 859   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 859  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 419    Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 419   
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 931   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 931  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 547   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 547  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 726    Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 726   
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 368   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 368  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon van nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Văn   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Văn  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon hoa nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 835   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 835  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 629   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 629  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 974   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 974  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 258   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 258  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 486   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 486  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 517   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 517  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng anh nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 182   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 182  
Đề thi chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 371   Đáp án chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 371   
Đề thi chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 758   Đáp án chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 758  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 864   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 864  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 296   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 296  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 935   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 935  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon toan nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Toán   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Toán  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon dia nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Địa   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Địa  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon su nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sử   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sử  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng phap nam 2014

Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 851   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 851  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 483   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 483  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 159   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 159  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 268   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 268  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 725   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 725  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 947   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 947  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nga nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 952   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 952  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 836   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 836  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 748   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 748  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 691   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 691  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 514   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 514  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 246   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 246  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng trung nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 796   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 796  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 582   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 582  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 294   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 294  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 362   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 362  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 427   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 427  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 861   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 861  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng duc nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 864   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 864  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 796   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 796  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 573   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 573  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 485   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 485  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 247   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 247  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 152   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 152  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nhat nam 2014

Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 485   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 485  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 635   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 635  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 514   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 514  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 372   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 372  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 718   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 718  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 257   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 257  
Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:
Bạn muốn biết kết quả ngay sau khi hết giờ thi? Để chờ nhận kết quả bài thi ngay khi có đáp án!
Thật đơn giản, hãy soạn tin: DT gửi 9155 ( Viettel )

Thuê bao VinaPhone, MobiFone: DK DT gửi 8985

Nhanh tay soạn tin để dự kiến được điểm số của mình!  >>  Hướng dẫn sử dụng

( 3390 bình chọn, 10 / 10 điểm)
5 548 705
Nhận điểm thi qua Email