Bấm để xem TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG THI ĐẠI HỌC.

Tỷ lệ chọi đại học 2015 : Bạn muốn biết tỷ lệ chọi để dự đoán điểm chuẩn của trường ? BẤM ĐỀ XEM

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHCĐ 2015 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH CĐ năm 2015 >> BẤM ĐÂY

Đề thi thử tốt nghiệp : Xem đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 ( có đáp án ) của TẤT CẢ CÁC MÔN >> Bấm đây

ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon sinh nam 2014

Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 918   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 918  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 735   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 735  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 624   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 624  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 146   Đáp án chính thức của bộ - môn Sinh - Mã đề 146  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 385   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 385  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 279   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 279  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon ly nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 859   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 859  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 419    Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 419   
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 931   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 931  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 547   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 547  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 726    Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 726   
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 368   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 368  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon van nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Văn   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Văn  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon hoa nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 835   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 835  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 629   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 629  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 974   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 974  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 258   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 258  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 486   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 486  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 517   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 517  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng anh nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 182   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 182  
Đề thi chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 371   Đáp án chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 371   
Đề thi chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 758   Đáp án chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 758  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 864   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 864  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 296   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 296  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 935   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 935  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon toan nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Toán   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Toán  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon dia nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Địa   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Địa  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon su nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sử   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sử  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng phap nam 2014

Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 851   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 851  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 483   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 483  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 159   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 159  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 268   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 268  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 725   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 725  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 947   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 947  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nga nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 952   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 952  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 836   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 836  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 748   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 748  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 691   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 691  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 514   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 514  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 246   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 246  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng trung nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 796   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 796  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 582   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 582  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 294   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 294  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 362   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 362  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 427   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 427  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 861   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 861  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng duc nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 864   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 864  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 796   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 796  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 573   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 573  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 485   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 485  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 247   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 247  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 152   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 152  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nhat nam 2014

Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 485   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 485  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 635   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 635  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 514   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 514  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 372   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 372  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 718   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 718  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 257   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 257  
Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:
Bạn muốn biết kết quả ngay sau khi hết giờ thi? Để chờ nhận kết quả bài thi ngay khi có đáp án!
Thật đơn giản, hãy soạn tin: DT gửi 9155 ( Viettel )

Thuê bao VinaPhone, MobiFone: DK DT gửi 8985

Nhanh tay soạn tin để dự kiến được điểm số của mình!  >>  Hướng dẫn sử dụng

( 294 bình chọn, 10 / 10 điểm)
Tra cứu Điểm Chuẩn ĐH-CĐ 2014

Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ 2014 ngay sau khi các trường ĐH-CĐ công bố?, hãy soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502

Ví dụ: Để tra ĐIỂM CHUẨN năm 2014 của trường ĐH Kinh tế quốc dân?
Soạn tin: DC KHA gửi đến số 8502

Hãy nhanh tay soạn tin để dự đoán được kết quả ĐẬU hay TRƯỢT của mình!
Để tra Mã Trường Bấm Đây !
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 2014

Bạn muốn điểm thi lớp 10 tự động gửi cho bạn ngay sau khi Bộ GD ĐT công bố? soạn tin:

DTM MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8702

Ví dụ: Thí sinh ở Hải Phòng, có số báo danh là 012345soạn tin:
Soạn tin: DTM 03 012345 gửi đến số 8702

Ghi Chú: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8702, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có.
Tư vấn chọn trường thi Đại học - Cao đẳng 2014

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình! Soạn tin:

CHON ĐIỂMDỰKIẾN KHỐITHI gửi 8502
Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh. .

Ví dụ: Bạn thi khối A, dự kiến đạt được là 25 điểm.
Bạn sẽ nhận được danh sách các trường ĐH tuyển sinh khối A có điểm chuẩn năm 2012 thấp hơn hoặc bằng 25 điểm, Soạn tin: CHON 25 A gửi đến số 8502

Tra cứu Điểm Chuẩn lớp 10 2013

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất? Hãy soạn tin:

DCM MÃTỈNH MÃTRƯỜNG gửi 8702
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, thi vào trường THPT Việt-Đức
Soạn tin: DCM 1A 007 gửi đến số 8702

7 784 197
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email