BẤM ĐỂ TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2015  Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Môn Văn năm 2015


Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 → BẤM ĐÂY

 Điểm chuẩn đại học 2015 : Xem điểm chuẩn đại học 2015 → BẤM ĐÂY

 Xem xếp hạng - Dự đoán đỗ trượt : Xem xếp hạng dự đoán đỗ trượt 2015 → BẤM ĐÂY

ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon sinh nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Sinh mã 268   Đáp án chính thức của Bộ - môn Sinh mã 268  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Sinh mã 159   Đáp án chính thức của Bộ - môn Sinh mã 159  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Sinh mã 851   Đáp án chính thức của Bộ - môn Sinh mã 851  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Sinh mã 483   Đáp án chính thức của Bộ - môn Sinh mã 483  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Sinh mã 725   Đáp án chính thức của Bộ - môn Sinh mã 725  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Sinh mã 947   Đáp án chính thức của Bộ - môn Sinh mã 947  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon su nam 2015

Đề thi Chính thức của Bộ môn Sử   Đáp án Chính thức của Bộ môn Sử  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon hoa nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 415  Đáp án chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 415 
Đề thi chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 357 Đáp án chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 357
Đề thi chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 691   Đáp án chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 691  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 748   Đáp án chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 748  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 836   Đáp án chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 836  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 952  Đáp án chính thức của Bộ - môn Hóa Học mã 952 

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon dia nam 2015

Đề thi Chính thức của Bộ môn Địa   Đáp án Chính thức của Bộ môn Địa  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon ly nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 138  Đáp án chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 138 
Đề thi chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 426   Đáp án chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 426  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 841   Đáp án chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 841  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 682  Đáp án chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 682 
Đề thi chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 274   Đáp án chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 274  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 935   Đáp án chính thức của Bộ - môn Vật Lý mã 935  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon van nam 2015

Đề thi Chính thức của Bộ môn Văn   Đáp án Chính thức của Bộ môn Văn  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng anh nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 582   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 582  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 931  Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 931 
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 796  Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 796 
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 194   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 194  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 362   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 362  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 426   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Anh mã 426  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon toan nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Toán   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Toán  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng phap nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 635 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 635
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 372 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 372
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 259 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 259
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 486 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 486
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 514 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 514
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 718 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Pháp mã 718

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nga nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 485   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 485  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 247   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 247  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 152   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 152  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 813   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 813  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 728   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 728  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 573   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nga mã 573  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng trung nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 358 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 358
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 517 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 517
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 629 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 629
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 786 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 786
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 831 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 831
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 974 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Trung mã 974

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng duc nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 139 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 139
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 294 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 294
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 371 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 371
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 528 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 528
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 642 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 642
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 827 Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Đức mã 827

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nhat nam 2015

Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 279   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 279  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 731   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 731  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 147   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 147  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 385   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 385  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 624   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 624  
Đề thi chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 916   Đáp án chính thức của Bộ - môn Tiếng Nhật mã 916  
Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:

Để nhận Đáp Án THPT 2015 ngay sau khi kết thúc giờ? Rất đơn giản, hãy soạn tin:

DATN MãMôn MãĐề gửi 8702

Mã môn: TOAN, VAN, LY, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC, HOA, SU, DIA, SINH

Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn SINH, mã đề 325 bạn muốn biết đáp án hãy soạn:

DATN SINH 325 gửi 8702

Ngay từ bây giờ bạn có thể soạn tin, Đáp án sẽ gửi đến cho bạn ngay khí có!

Xem chi tiết bấm đây!

( 638 bình chọn, 10 / 10 điểm)
4 648 993
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email