Bấm để xem ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2015.

Điểm chuẩn lớp 10 : Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2015 ? BẤM ĐỀ XEM

 Đề thi thử THPT : Xem đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 ( có đáp án ) của TẤT CẢ CÁC MÔN >> Bấm đây

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 >> BẤM ĐÂY

-----------------------------------------------

Để tra Điểm Chuẩn lớp 10 các trường THPT năm 2015, soạn:

DCM TênTỉnh MãTrường gửi 8702

VD: Thí sinh ở Hà Nội, thì vào trường THPT-Việt Đức, soạn:

DCM hanoi 007 gửi 8702

Xem Mã Trường THPT Bấm đây !

ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon sinh nam 2014

Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 918   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 918  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 735   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 735  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 624   Đáp án chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 624  
Đề thi chính thức của bộ - Môn Sinh - Mã đề 146   Đáp án chính thức của bộ - môn Sinh - Mã đề 146  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 385   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 385  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 279   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sinh - Mã đề 279  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon ly nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 859   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 859  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 419    Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 419   
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 931   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 931  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 547   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 547  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 726    Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 726   
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 368   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Vật Lý - Mã đề 368  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon van nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Văn   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Văn  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon hoa nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 835   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 835  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 629   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 629  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 974   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 974  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 258   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 258  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 486   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 486  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 517   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Hoá - Mã đề 517  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng anh nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 182   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 182  
Đề thi chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 371   Đáp án chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 371   
Đề thi chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 758   Đáp án chính thức của bộ - môn Anh - Mã đề 758  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 864   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 864  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 296   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 296  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 935   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Anh - Mã đề 935  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon toan nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Toán   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Toán  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon dia nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Địa   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Địa  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon su nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Sử   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Sử  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng phap nam 2014

Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 851   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 851  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 483   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp- Mã đề 483  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 159   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 159  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 268   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 268  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 725   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 725  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 947   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Pháp - Mã đề 947  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nga nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 952   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 952  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 836   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 836  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 748   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 748  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 691   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 691  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 514   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 514  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 246   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nga - Mã đề 246  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng trung nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 796   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 796  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 582   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 582  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 294   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 294  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 362   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 362  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 427   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 427  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 861   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Trung - Mã đề 861  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng duc nam 2014

Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 864   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 864  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 796   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 796  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 573   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 573  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 485   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 485  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 247   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 247  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 152   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Đức - Mã đề 152  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nhat nam 2014

Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 485   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 485  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 635   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 635  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 514   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 514  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 372   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 372  
Đề thi Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 718   Đáp án Chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 718  
Đề thi chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 257   Đáp án chính thức của Bộ - Môn Tiếng Nhật - Mã đề 257  
Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:

Để nhận Đáp Án THPT 2015 ngay sau khi kết thúc giờ? Rất đơn giản, hãy soạn tin:

DATN MãMôn MãĐề gửi 8702

Mã môn: TOAN, VAN, LY, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC, HOA, SU, DIA, SINH

Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Hóa mã đề 125, bạn muốn biết đáp án mã đề này hãy soạn:

DATN HOA 125 gửi 8702

Ngay từ bây giờ bạn có thể soạn tin, Đáp án sẽ gửi đến cho bạn ngay khí có!

Xem chi tiết bấm đây!

( 296 bình chọn, 10 / 10 điểm)
Tra cứu Đáp Án thi THPT Quốc Gia 2015

Để chờ nhận ngay Đáp Án thi Quốc Gia 2015 ngay khi kết thúc giờ thi? Rất đơn giản, Chỉ cần soạn tin:

DATN MÃMÔN MÃĐỀ gửi 8702
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả Đáp Án về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Hóa, mã đề 125
Soạn tin: DATN HOA 125 gửi đến số 8702

Xem hướng dẫn chi tiết Bấm Đây !
Tra cứu Điểm Chuẩn lớp 10 2015

Để tra Điểm Chuẩn các trường THPT lớp 10 năm 2015, hãy soạn tin:

DCM TÊNTỈNH MÃTRƯỜNG gửi 8702

Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, Thi vào trường THPT-Việt Đức
Soạn tin: DCM hanoi 007 gửi đến số 8702

Ngay từ bây giờ bạn có thể soạn tin để nhận ngay Điểm Chuẩn lớp 10 chính xác nhất
Để tra Mã Trường Bấm Đây !
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 2015

Bạn muốn điểm thi lớp 10 tự động gửi cho bạn ngay sau khi Bộ GD ĐT công bố? soạn tin:

DTM TÊNTỈNH SỐBÁODANH gửi 8702

Ví dụ: Thí sinh ở HÀ NỘI, có số báo danh là 012345 soạn tin:
Soạn tin: DTM HANOI 012345 gửi đến số 8702

Ghi Chú: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8702, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có.
Tư vấn chọn trường thi Đại học - Cao đẳng 2015

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình! Soạn tin:

CHON ĐIỂMDỰKIẾN KHỐITHI gửi 8502
Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh. .

Ví dụ: Bạn thi khối A, dự kiến đạt được là 25 điểm.
Bạn sẽ nhận được danh sách các trường ĐH tuyển sinh khối A có điểm chuẩn năm 2015 thấp hơn hoặc bằng 25 điểm, Soạn tin: CHON 25 A gửi đến số 8502

12 731 353
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email