Điểm chuẩn đại học 2016: 213 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016:  HV Quân Y, HV Ngân hàng, ĐH ĐH An ninh nhân dân, ĐH Bách Khoa HN, ĐH Thương Mại, → BẤM ĐÂY Điểm chuẩn THPT Quốc gia 2016

------------------------------------------------------------------------

 Xem Điểm xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tất cả các trường trên cả nước → BẤM ĐÂY

 Điểm thi THPT 2016 : Xem điểm thi THPT Quốc Gia năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Xem chỉ tiêu tuyển sinh : Xem Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 → BẤM ĐÂY

ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon sinh nam 2016

Đề thi Môn Sinh mã đề 147 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Sinh mã đề 147 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Sinh mã đề 936 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Sinh mã đề 936 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Sinh mã đề 713 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Sinh mã đề 713 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Sinh mã đề 625 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Sinh mã đề 625 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Sinh mã đề 592 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Sinh mã đề 592 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Sinh mã đề 428 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Sinh mã đề 428 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon su nam 2016

Đề thi Môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon hoa nam 2016

Đề thi Môn Hóa mã đề 468 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Hóa mã đề 468 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Hóa mã đề 136 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Hóa mã đề 136 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Hóa mã đề 357 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Hóa mã đề 357 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Hóa mã đề 526 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Hóa mã đề 526 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Hóa mã đề 951 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Hóa mã đề 951 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Hóa mã đề 814 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Hóa mã đề 814 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon dia nam 2016

Đề thi Môn Địa lý THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Địa lý THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon ly nam 2016

Đề thi Môn Vật Lý mã đề 759 THPT Quốc Gia năm 2016  Đáp án Môn Vật Lý mã đề 759 THPT Quốc Gia năm 2016 
Đề thi Môn Vật Lý mã đề 293 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Vật Lý mã đề 293 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Vật Lý mã đề 169 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Vật Lý mã đề 169 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Vật Lý mã đề 648 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Vật Lý mã đề 648 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Vật Lý mã đề 381 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Vật Lý mã đề 381 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Vật Lý mã đề 536 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Vật Lý mã đề 536 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon van nam 2016

Đề thi Môn Văn THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Văn THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon toan nam 2016

Đề thi Môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng anh nam 2016

Đề thi Môn Tiếng Anh mã đề 168 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Anh mã đề 168 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Anh mã đề 415 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Anh mã đề 415 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Anh mã đề 975 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Anh mã đề 975 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Anh mã đề 852 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Anh mã đề 852 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Anh mã đề 642 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Anh mã đề 642 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Anh mã đề 259 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Anh mã đề 259 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng phap nam 2016

Đề thi Môn Tiếng Pháp mã đề 153 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Pháp mã đề 153 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Pháp mã đề 319 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Pháp mã đề 319 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Pháp mã đề 527 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Pháp mã đề 527 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Pháp mã đề 618 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Pháp mã đề 618 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Pháp mã đề 724 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Pháp mã đề 724 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Pháp mã đề 846 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Pháp mã đề 846 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nga nam 2016

Đề thi Môn Tiếng Nga mã đề 275 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nga mã đề 275 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nga mã đề 374 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nga mã đề 374 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nga mã đề 483 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nga mã đề 483 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nga mã đề 531 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nga mã đề 531 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nga mã đề 716 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nga mã đề 716 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nga mã đề 968 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nga mã đề 968 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng trung nam 2016

Đề thi Môn Tiếng Trung mã đề 417 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Trung mã đề 417 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Trung mã đề 295 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Trung mã đề 295 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Trung mã đề 358 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Trung mã đề 358 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Trung mã đề 683 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Trung mã đề 683 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Trung mã đề 739 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Trung mã đề 739 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Trung mã đề 162 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Trung mã đề 162 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng duc nam 2016

Đề thi Môn Tiếng Đức mã đề 285 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Đức mã đề 285 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Đức mã đề 384 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Đức mã đề 384 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Đức mã đề 475 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Đức mã đề 475 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Đức mã đề 613 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Đức mã đề 613 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Đức mã đề 794 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Đức mã đề 794 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Đức mã đề 817 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Đức mã đề 817 THPT Quốc Gia năm 2016  

Dap an de thi tot nghiep THPT Mon tieng nhat nam 2016

Đề thi Môn Tiếng Nhật mã đề 583 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nhật mã đề 583 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nhật mã đề 862 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nhật mã đề 862 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nhật mã đề 731 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nhật mã đề 731 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nhật mã đề 195 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nhật mã đề 195 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nhật mã đề 274 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nhật mã đề 274 THPT Quốc Gia năm 2016  
Đề thi Môn Tiếng Nhật mã đề 369 THPT Quốc Gia năm 2016   Đáp án Môn Tiếng Nhật mã đề 369 THPT Quốc Gia năm 2016  
Hệ Môn thi Năm thi >> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:

Để nhận Đáp Án THPT 2015 ngay sau khi kết thúc giờ? Rất đơn giản, hãy soạn tin:

DATN MãMôn MãĐề gửi 8702

Mã môn: TOAN, VAN, LY, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC, HOA, SU, DIA, SINH

Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn SINH, mã đề 325 bạn muốn biết đáp án hãy soạn:

DATN SINH 325 gửi 8702

Ngay từ bây giờ bạn có thể soạn tin, Đáp án sẽ gửi đến cho bạn ngay khí có!

Xem chi tiết bấm đây!

( bình chọn, / 10 điểm)

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016

4 518 671
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email