Bấm để xem 21 tỉnh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Đồng Nai…

------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Điểm chuẩn đại học 2015 : Xem điểm chuẩn đại học 2015 → BẤM ĐÂY

 Xem xếp hạng - Dự đoán đỗ trượt : Xem xếp hạng dự đoán đỗ trượt 2015 → BẤM ĐÂY

( bình chọn, / 10 điểm)
8 679 682
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email