Bấm để xem Tỷ lệ chọi đại học 2014 : Bạn muốn biết tỷ lệ chọi để dự đoán điểm chuẩn của trường ? BẤM ĐỀ XEM

Đề thi thử đại học cao đẳng 2014 : Cập nhật đầy đủ đề thi thử ĐHCĐ 2014 (có đáp án) → BẤM ĐÂY

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2014 : Xem đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2014(có đáp án) BẤM ĐÂY

ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC NĂM 2013

Hệ Khối thi Môn thi Năm thi
>> Hướng dẫn sử dụng

Dap an de thi Cao dang Mon sinh nam 2013

Đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 528 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 528 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 
Đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 864 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 864 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 
Đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 695 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 695 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 
Đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 279 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 279 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 
Đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 753 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 753 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 
Đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 362 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Sinh khối B Mã đề 362 năm 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 

Dap an de thi Cao dang Mon ly nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 851 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 851 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 739 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 739 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 631 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 631 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 512 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 512 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 417 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 417 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 368 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A1 mã đề 368 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 368 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 368 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 512 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 512 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 739 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 739 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 631 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 631 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 851 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 851 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 417 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Vật Lý khối A mã đề 417 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon van nam 2013

Đề thi Cao Đẳng môn Văn khối D 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Văn khối D 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 
Đề thi Cao Đẳng môn Văn khối C 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT)  Đáp án Cao Đẳng môn Văn khối C 2013 (Chính thức của Bộ GD-ĐT) 

Dap an de thi Cao dang Mon su nam 2013

Đề thi Môn Sử Khối C năm 2013 (Chính thức của Bộ GD- ĐT)  Đáp án Môn Sử Khối C năm 2013 (Chính thức của Bộ GD- ĐT) 

Dap an de thi Cao dang Mon dia nam 2013

Đề thi Cao Đẳng Môn Địa Khối C năm 2013 (Chính thức của Bộ GD- ĐT)  Đáp án Cao Đẳng Môn Địa Khối C năm 2013 (Chính thức của Bộ GD- ĐT) 

Dap an de thi Cao dang Mon toan nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối D năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Toán khối D năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon hoa nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 415 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 415 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 279 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 279 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 731 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 731 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 863 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 863 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 524 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 524 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 958 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối B mã đề 958 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 279 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 279 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 415 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 415 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 863 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 863 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 524 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 524 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 731 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 731 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 958 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Hóa khối A mã đề 958 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon tieng anh nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 528 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 528 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 647 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 647 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 296 năm 2013 chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 296 năm 2013 chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 394 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 394 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 752 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1 Mã đề 752 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 913 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Anh khối A1 Mã đề 913 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 528 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 528 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D Mã đề 647 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D Mã đề 647 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 296 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 296 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 394 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 394 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 752 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D Mã đề 752 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D Mã đề 913 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Anh khối D Mã đề 913 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon tieng phap nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 617 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 617 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 531 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 531 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 463 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 463 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 374 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 374 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 286 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 286 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 193 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D mã đề 193 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon tieng nga nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 853 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 853 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 734 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 734 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 513 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 513 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 358 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 358 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 263 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 263 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 195 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nga khối D Mã đề 195 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon tieng trung nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 958 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 958 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 749 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 749 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 638 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 638 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 527 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 527 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 371 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 371 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 196 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Trung khối D Mã đề 196 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT

Dap an de thi Cao dang Mon tieng duc nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 859 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 859 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 794 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 794 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 681 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 681 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 537 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 537 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 426 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 426 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 318 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Đức khối D mã đề 318 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 

Dap an de thi Cao dang Mon tieng nhat nam 2013

Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 729 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 729 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 693 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 693 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 526 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 526 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 475 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 475 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 248 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 248 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Đề thi Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 951 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT  Đáp án Cao đẳng môn Tiếng Nhật mã đề 951 năm 2013 - chính thức của Bộ GD - ĐT 
Hệ Khối thi Môn thi Năm thi
>> Hướng dẫn sử dụng

Chú ý:
- Bạn có thể sử dụng Acrobat reader (click vào icon ) để đọc.
- Nếu chưa có Acrobat Reader, bạn hãy vào đây để dowload.

Bạn muốn biết kết quả bài thi Cao Đẳng của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? Để chờ nhận kết quả bài thi ngay khi có đáp án!
Soạn tin: DACD Mãkhối Mãmôn Mãđề gửi 8702
Mã môn: TOAN, LY, HOA, SINH ,VAN, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG,NHAT, DUC
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề
VD: Bạn vừa thi xong môn Lý khối A mã đề thi số 123, bạn muốn biết đáp án mã đề này hãy soạn: DACD A LY 123 gửi 8702
Nhanh tay soạn tin để dự kiến được điểm số của mình!   >> Hướng dẫn sử dụng

TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường có điểm chuẩn năm 2013 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm 2014 dự kiến đạt được
Chọn khối thi
Chọn tỉnh thành

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình? Rất đơn giản
Hãy soạn tin: CHON ĐiểmDựKiến KhốiThi gửi đến 8502 để nhận được lựa chọn đúng đắn.>> Hướng dẫn sử dụng

Tra cứu đáp án thi Tốt nghiệp THPT 2014

Bạn muốn biết kết quả bài thi của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? soạn tin:

DATN MÔNTHI MÃĐỀ gửi 8702

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Tiếng Anh,với mã đề là 125
Soạn tin: DATN ANH 125 gửi đến số 8702

Ghi Chú: Mã môn thi: TOAN, VAN, LY, SINH, DIA, ANH, PHAP, TRUNG, NHAT
Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp 2014

Bạn muốn điểm thi tốt nghiệp được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi Bộ giáo dục công bố?, hãy soạn tin:

DIEM MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8502
Chú ý: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8502, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có.

Ví dụ: Để tra điểm Tốt nghiệp của thí sinh tại Hà NộiSố báo danh102886.
soạn tin: DIEM 1A 102886 gửi đến số 8502

Tư vấn chọn trường thi Đại học - Cao đẳng 2014

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình! Soạn tin:

CHON ĐIỂMDỰKIẾN KHỐITHI gửi 8502
Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh. .

Ví dụ: Bạn thi khối A, dự kiến đạt được là 25 điểm.
Bạn sẽ nhận được danh sách các trường ĐH tuyển sinh khối A có điểm chuẩn năm 2012 thấp hơn hoặc bằng 25 điểm, Soạn tin: CHON 25 A gửi đến số 8502

Tra cứu Điểm Chuẩn lớp 10 2013

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất? Hãy soạn tin:

DCM MÃ TỈNH MÃ TRƯỜNG gửi 8702
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, thi vào trường THPT Việt-Đức
Soạn tin: DCM 1A 007 gửi đến số 8702

13 756 430
Nhận điểm thi qua Email