Truyện tranh: Đối với học sinh láu cá

Thứ tư, ngày 03/05/2017, 08:26
Chúng rất thông minh nhưng không dùng nó vào trong học hành, chỉ nghĩ cách quậy thế này.

Khi về tới nhà...

(Theo Khám phá)
( bình chọn, / 10 điểm)