Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp công bố điểm chuẩn 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 08:32
Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp công bố điểm chuẩn 2017 như sau:

(Theo SQTTG)
( bình chọn, / 10 điểm)