Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm công bố điểm chuẩn 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 10:18
Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm công bố điểm chuẩn 2017 như sau:

(Theo SQPB)
( bình chọn, / 10 điểm)