Trường Sĩ quan lục quân 2 thông báo điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:31
Trường Sĩ quan lục quân 2 thông báo điểm chuẩn năm 2017 như sau:

Trường Sĩ quan lục quân 2 thông báo điểm chuẩn năm 2017

Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
A00 23.50 Thí sinh mức 23,50 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,60.
Thí sinh Nam Quân khu 5 24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00.
Thí sinh Nam Quân khu 7 23.25 Thí sinh mức 23,25 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 7,60.
Thí sinh Nam Quân khu 9 23.75 Thí sinh mức 23,75 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,20.
(Theo SQLQ)
( bình chọn, / 10 điểm)