Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa công bố điểm chuẩn 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 08:25
Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa công bố điểm chuẩn 2017 như sau:

(Theo ĐH TĐN)
( bình chọn, / 10 điểm)