Trường Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016

Trường Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016

Thứ tư, ngày 31/08/2016, 13:47
Trường Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 như sau:
(Theo uneti.edu.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)