Trường Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 09:30
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Học viện tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ 100% sinh viên ở xa được ở ký túc xá nếu có nhu cầu

+ Học phí : Theo qui định đối với cơ sở đào tạo công lập

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 600

Công tác xã hội

D760101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

200

Quản trị kinh doanh

D340101

120

Luật

D380101

180

Giới và phát triển

D310399

100

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(HV Phụ nữ Việt Nam)
( bình chọn, / 10 điểm)