Trường Học viện Hậu cần công bố điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

Trường Học viện Hậu cần công bố điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

Thứ ba, ngày 23/08/2016, 14:28
Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2016 của Trường Học viện Hậu cần

– Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng năm 2016 và Thông báo số 26/TB-TSQS ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường Quân đội năm 2016.

– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3, không có điểm liệt.

– Khu vực phía Bắc:

+ Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học): Điểm nhận hồ sơ từ 22,00 điểm trở lên.

+ Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh): Điểm nhận hồ sơ từ 18,00 điểm trở lên.

– Khu vực phía Nam:

+ Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học): Điểm nhận hồ sơ từ 20,00 điểm trở lên.

+ Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh): Điểm nhận hồ sơ từ 17,00 điểm trở lên.

(Theo hocvienhaucan.edu.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)