Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh hệ chính quy năm 2017

Thứ hai, ngày 27/03/2017, 08:18
Dưới đây là thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

=

(Theo trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
( bình chọn, / 10 điểm)