Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tuyển sinh năm 2017

Thứ tư, ngày 29/03/2017, 15:20
Dưới đây là thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 của trường ĐH Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên.

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở

- Tên trường: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

- Sứ mệnh: "Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ Y Dược có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước".

- Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang Website: www.tump.edu.vn.

- Điện thoại: 0280. 3653559. Fax: 0280. 3857867.

2. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

2.1. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

2.2. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển  

Thí sinh có tổng điểm thi các môn (theo tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo) đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.4. Tổ chức tuyển sinh

2.4.1. Thời gian và hình thức nhận ĐKXT

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

2.4.2. Lệ phí xét tuyển

 Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

(Theo trường Đại học Y Dược Thái Nguyên)
( bình chọn, / 10 điểm)