Trường Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ sáu, ngày 28/07/2017, 13:43
Trường Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn năm 2017 như sau:
MÃ TRƯỜNG: XDT
Thông tin chi tiết tại website : www.muce.edu.vn
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 như sau:
I. Ngành nghề, chỉ tiêu đào tạo và điểm chuẩn nhận hồ sơ
II. Tổ hợp xét tuyển
(Theo ĐH XDMT)
( bình chọn, / 10 điểm)