Trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 11:10
Trong năm 2016, Đại học Văn hiến xét tuyển theo 2 phương thức xét tuyển học bạ THPT và dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 2750 chỉ tiêu.


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.5

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

 

D520207

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

Quản trị kinh doanh

D340101

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Quản trị khách sạn

D340107

Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

Xã hội học

D310301

 

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Tâm lí học

D310401

Văn học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

Việt Nam học

D220113

 

Văn hóa học

D220340

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Nhật

D220209

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

 

Ngôn ngữ Pháp

D220203

 

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Đông phương học

D220213

 

 

Xét tuyển môn Văn theo Học bạ hoặc kết quả thi THPT Quốc gia Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành

 

Thanh nhạc

D210205

 

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Xét tuyển môn Văn theo Học bạ hoặc kết quả thi THPT Quốc gia Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành

 

Piano

D210208

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

250

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

 

C510302

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

Quản trị kinh doanh

C340101

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Quản trị khách sạn

C340107

Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

Tiếng Anh

C220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Tiếng Nhật

C220209

 

Tiếng Trung Quốc

C220204

 

Tiếng Pháp

C220203

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn đại học văn hiến năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 đại học văn hiến năm 2015

 

(ĐH Văn Hiến)
( bình chọn, / 10 điểm)