Trường Đại học Thông tin liên lạc: Thông báo tuyển sinh năm 2017

Thứ sáu, ngày 07/04/2017, 08:10
Trường Đại học Thông tin liên lạc chính thức thông báo tuyển sinh năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh

- Tuyển thí sinh nam, nữ.

2. Phạm vi tuyển sinh

- Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

-  Nhà trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 

4. Điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Nhà trường sẽ thông báo cụ thể ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 của Trường sau khi có thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT (Thi tuyển)

- Mã Trường: TCU - Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, Tổ hợp môn xét tuyển

6. Tổ chức tuyển sinh

-  Nhà trường xét tuyển các đợt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

-  Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Hình thức nhận ĐKXT: Theo phương thức trực tuyến; nộp tại trường.

- Liên thông từ cao đẳng lên đại học thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT năm 2017.

7.  Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành.

8. Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với trường công lập.  

Thông tin liên hệ: Ban Tuyển sinh Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 3 831805.

Fax: 0583 832055

Website: http://www.tcu.edu.vn

Email: tcu@tsqtt.edu.vn

(Trường Đại học Thông tin Liên lạc)
( bình chọn, / 10 điểm)