Trường Đại học Tây Bắc tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Thứ hai, ngày 03/04/2017, 15:31
Trường Đại học Tây Bắc chính thức thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017.

Trường Đại học Tây Bắc là trường Đại học đa ngành, phối hợp cùng sinh viên, các nhà sử dụng nhân lực, các nhà nghiên cứu và cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nhằm đảm bảo các chương trình đào tạo có chất lượng và nghiên cứu bảo tồn những đặc trưng văn hoá của các dân tộc ít người.

Trường Đại học Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở vùng Tây Bắc, tiếp cận với các trường có đẳng cấp cao trong nước. Mỗi sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực trong môi trường cạnh tranh; các giá trị văn hoá đặc trưng của các dân tộc ít người được phát triển nhằm tạo sự phát triển bền vững của Vùng trong nền kinh tế hội nhập.

Mới đây trường Đại học Tây Bắc chính thức ra thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

(Theo Trường Đại học Tây Bắc)
( bình chọn, / 10 điểm)