Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh năm 2017

Thứ năm, ngày 30/03/2017, 15:19
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chính thức thông báo tuyển sinh năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000 chỉ tiêu, trong đó có 270 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.

2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

3. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển   

4. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

4.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

4.1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

4.1.2. Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tốt nghiệp trung học.

- Có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.

- Có tổng điểm theo quy định không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.

4.1.3. Lịch đăng ký xét tuyển (ĐKXT), hình thức ĐKXT

a) Xét tuyển đợt 1:

- Lịch ĐKXT: Từ 01/4/2017 đến 20/4/2017.

- Hình thức ĐKXT: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định cho phép thí sinh có nhu cầu được sử dụng các phòng máy tính nối mạng internet của Trường để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến theo lịch quy định của Bộ GD&ĐT từ ngày 15/7/2017 đến 17h ngày 21/7/2017 (trong giờ hành chính).

b) Xét tuyển bổ sung:

- Lịch ĐKXT: Từ 13/8/2017.

- Hình thức ĐKXT

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên website của Bộ GD&ĐT theo quy định.

+ Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2017” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

+ Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

4.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

4.2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

4.2.2. Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tốt nghiệp trung học.

- Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

4.2.3. Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ + ĐUT

Trong đó: TĐ là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: TĐ đạt từ 18,00 điểm trở lên.

4.2.4. Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

4.2.5. Lịch ĐKXT: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt, bắt đầu từ 10/03/2017.

4.2.6. Hình thức ĐKXT

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

- Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2017” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

- Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

Ghi chú: Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định,

đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3630858, 3637804; Fax: 0350.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

(Theo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)
( bình chọn, / 10 điểm)