Trường Đại học Quốc Tế tuyển sinh năm 2017

Thứ ba, ngày 21/03/2017, 15:27
Thông tin chung tuyển sinh đại học năm 2017 của trường Đại học Quốc Tế bao gồm phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và khối ngành tuyển sinh, học phí và học bổng.

1. Phương thức xét tuyển

Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về phương thức xét tuyển chi tiết tại đây

2. Chỉ tiêu tuyển sinh 2017

(Theo Trường Đại học Quốc Tế)
( bình chọn, / 10 điểm)