Trường Đại học Quốc gia - khoa quốc tế tuyển sinh năm 2016

Thứ năm, ngày 28/04/2016, 10:00
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường cụ thể như sau:

 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN hoặc kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Thông tin tuyển sinh: 

- Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh có kết quả thi ĐGNL hoặc tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do  ĐHQGHN quy định.

+ Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Khoa có thể điều chuyển thí sinh không trúng tuyển vào nhóm ngành/ngành nhưng đạt điểm ngưỡng trúng tuyển vào Khoa sang nhóm ngành/ngành khác nếu đáp ứng yêu cầu và còn chỉ tiêu.

+ Thí sinh trúng tuyển được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do Khoa tổ chức. Những thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh tương đương Bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được bố trí học tiếng Anh bổ sung trong năm thứ nhất để đạt trình độ tiếng Anh B2 trước khi vào học các môn chuyên ngành.

- Các thông tin khác:

+ Ngoài các đợt xét tuyển theo kế hoạch của ĐHQGHN, Khoa xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) với điều kiện xét tuyển tương tự như các đợt chính thức.

+ Kỳ tuyển sinh mùa Xuân vào tháng 2: xét tuyển những thí sinh có kết quả thi ĐGNL và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

 

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

250

Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)

D340120

- ĐGNL

- Tổ hợp các môn thi THPT QG:

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

110

Kế toán, phân tích và kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh/Nga)

Thí điểm

- ĐGNL

- Tổ hợp các môn thi THPT QG:

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)

D340405

- ĐGNL

- Tổ hợp các môn thi THPT QG:

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐHQG - khoa Quốc tế)
( bình chọn, / 10 điểm)