Trường Đại học Quốc gia - Khoa Luật tuyển sinh năm 2016

Thứ năm, ngày 28/04/2016, 09:40
Chỉ tiểu của khoa như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Khoa. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Khoa nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký xét tuyển được xem xét chuyển vào ngành theo nguyện vọng 2 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

- Khoa tuyển sinh chương trình chất lượng cao ngành Luật học.

a. Xét tuyển thẳng:

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia, nhóm lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, khi nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, phải nộp kèm bản dự án đã đạt giải để HĐTS xem xét, xác định điều kiện tuyển thẳng.

+ Xét tuyển thẳng học sinh THPT chuyên theo quy định của ĐHQGHN; Chỉ tiêu: 3% tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy năm 2016.

+ Xét tuyển các thí sinh thuộc diện quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ theo quy định của Bộ GD&ĐT; Ngành Luật học: 03 chỉ tiêu; Ngành luật kinh doanh: 02 chỉ tiêu.

Trường hợp số thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Khoa Luật xét điểm trung bình chung của lớp 12 các môn học Toán, Vật lí, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

b. Ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế chỉ tiêu.

Danh mục môn đạt giải được ưu tiên xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp được xét tuyển vào ngành Luật học;

Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh và tiếng Pháp được xét tuyển vào ngành Luật kinh doanh.

c. Tuyển diện Dự bị dân tộc: 15 chỉ tiêu.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét kết quả tuyển sinh đại học và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau một năm học dự bị, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

300

Luật

D380101

ĐGNL

220

Luật kinh doanh

D380109

ĐGNL

80

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐHQG - khoa Luật)
( bình chọn, / 10 điểm)