Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo năm 2017

Thứ hai, ngày 03/04/2017, 13:29
Trường Đại học Nông Lâm Huế chính thức thông báo năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo đến thí sinh chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) năm 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Dự kiến)

(Theo Trường Đại học Nông Lâm Huế)
( bình chọn, / 10 điểm)