Trường đại học Ngoại Ngữ đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 13:34
Trường Đại học Ngoại Ngữ đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây:

(Theo ĐHNN ĐHĐN)
( bình chọn, / 10 điểm)