Trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 11:20
Đại học Lạc Hồng công bố chỉ tiêu tuyển sinh và phương án xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2016. Cụ thể như sau:

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2280

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Dược học

D720401

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hoá học

 

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510302

 

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

 

 

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật cơ  khí

D510201

 

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Vẽ

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

D510102

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật hóa học

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Hoá học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ thực phẩm

D540101

 

Công nghệ sinh học

D420201

 

 

 

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Khoa học môi trường

D440301

 

 

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

 

Kế toán

D340301

 

Kinh tế

D310101

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

Luật kinh tế

D380107

Đông phương học

D220213

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

 

 

 

Việt Nam học

D220113

 

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

 

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Lịch sử Toán, Tiếng Anh, Địa lí Toán, Tiếng Anh, Vật lí

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn đại học lạc hồng năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 đại học lạc hồng năm 2015

 

 

(ĐH Lạc Hồng)
( bình chọn, / 10 điểm)