Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển sinh hệ chính quy năm 2017

Thứ sáu, ngày 31/03/2017, 08:20
Năm 2017, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ngừng tuyển sinh Cao đẳng chính quy.

(Theo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương)
( bình chọn, / 10 điểm)